1η Επιστημονική Ημερίδα

Η ΟΕΑΑ διοργάνωσε στις 18 Φεβρουαρίου  2011, στο αμφιθέατρο «Λεωνίδας  Ζέρβας» του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (Ε.Ι.Ε.) (Λεωφ. Βασ. Κωνσταντίνου 48, Αθήνα), την 1η Επιστημονική Ημερίδα της με θέμα «Ανεξάρτητες Αρχές (Α.Α.)  στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση» .

 

Το Πρόγραμμα της Ημερίδας είχε τις ακόλουθες τρεις ενότητες:

Ενότητα 1: Πόσο ανεξάρτητες είναι οι Ανεξάρτητες Αρχές: Ζητήματα συνταγματικής κατοχύρωσης, οικονομικής και διοικητικής αυτοτέλειας

Ενότητα 2: Ρυθμίζονται οι Ρυθμιστές; Μηχανισμοί ελέγχου και όρια του πεδίου δράσης των Ανεξάρτητων Αρχών

Ενότητα 3: Μετέωρο ή τολμηρό βήμα για τις Ανεξάρτητες Αρχές: Κοινές επιδιώξεις και προοπτικές ενίσχυσης της διάδρασης / συνεργασίας ανάμεσα στους εργαζομένους, τα συλλογικά όργανα και τις διοικήσεις

 

Πρόγραμμα 1ης Ημερίδας

 

Πρακτικά 1ης Ημερίδας

 

Συμπεράσματα 1ης Ημερίδας