Δελτίο Τύπου ΟΕΑΑ - 12/10/2023

Σχετικά με το ζήτημα της επιλογής Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών, η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών επισημαίνει τα εξής:

α. Η διασφάλιση του θεσμικού κύρους των Ανεξάρτητων Αρχών και της λειτουργίας τους συνίσταται στην προστασία και διασφάλιση των σκοπών κάθε Αρχής κατά τρόπο ανεξάρτητο από την εκάστοτε πολιτική εξουσία, στην οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια και στην ενίσχυσή τους τόσο με στελεχιακό δυναμικό όσο και με πόρους και υποδομές.

β. Η προσωπική και λειτουργική ανεξαρτησία των Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο της ανεξάρτητης λειτουργίας των Αρχών και απαραίτητη προϋπόθεση για την ορθή επιτέλεση της αποστολής τους, που άπτεται των ατομικών ελευθεριών και θεμελιωδών δικαιωμάτων και της προστασίας των πολιτών/καταναλωτών.

γ. Στο πλαίσιο αυτό, πρωταρχική σημασία διαδραματίζει η επιλογή των Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών των Αρχών με ευρεία πολιτική και κοινωνική συναίνεση.  Αυτό επιτυγχάνεται με την, κατά το δυνατόν, επίτευξη ευρύτερου ποσοστού υπερψήφισης των υποψηφίων από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα του Κοινοβουλίου.

δ. Αυτονόητη θεωρείται η απαρέγκλιτη τήρηση της προϋπόθεσης του άρθρου 101 Α παρ. 2 του Συντάγματος για την επιλογή των Μελών των συνταγματικά κατοχυρωμένων Ανεξαρτήτων Αρχών με πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5 των μελών της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Η τήρηση της πλειοψηφίας των 3/5 αποτελεί εχέγγυο της ανεξαρτησίας των Αρχών και θεμέλιο της νόμιμης σύνθεσης των Διοικήσεών τους και συναφώς της νόμιμης λειτουργίας και της διασφάλισης της νόμιμης λήψης αποφάσεων από τις Αρχές.

ε. Υπενθυμίζεται, τέλος, η πάγια θέση της Ομοσπονδίας, η οποία είχε διατυπωθεί και κατά τη συνταγματική αναθεώρηση του 2019, ότι οι ευρύτερες δυνατές κοινωνικές και πολιτικές συναινέσεις διασφαλίζουν την ανεξαρτησία των Αρχών και επιτυγχάνονται με την επιλογή των μελών κατόπιν διαβούλευσης και με την πλειοψηφία των 4/5 της Διάσκεψης των Προέδρων της Βουλής. Μόνο στην περίπτωση που αποδεδειγμένα δεν επιτευχθεί η πλειοψηφία των 4/5, για την έγκαιρη στελέχωση των Αρχών και την αποφυγή αδυναμίας λειτουργίας τους, η επιλογή μπορεί  να γίνει με την πλειοψηφία τουλάχιστον των 3/5. Αυτός εξάλλου φρονούμε ότι είναι και ο σκοπός της εντέλει αντικατάστασης της πλειοψηφίας των 4/5 με εκείνη των 3/5 κατά την τελευταία συνταγματική αναθεώρηση.

Συνεπώς, είναι απαραίτητη η αναζήτηση των ευρύτερων δυνατών συναινέσεων κατά την επιλογή των Προέδρων, Αντιπροέδρων και Μελών των Ανεξάρτητων Αρχών και, σε κάθε περίπτωση, η συνταγματικά προβλεπόμενη πλειοψηφία των 3/5 πρέπει να τηρείται αυστηρά για τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας των Αρχών και ουδεμία παρέκκλιση από αυτή είναι επιτρεπτή.

Από το ΔΣ της ΟΕΑΑ

 

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δελτίο Τύπου ΟΕΑΑ - 23/2/2023

Οι εργαζόμενοι στις Ανεξάρτητες Αρχές πραγματοποίησαν σήμερα, Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023, στάση εργασίας από ώρα 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου καθώς και παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως. Το αίτημα των κινητοποιήσεων είναι η άμεση υιοθέτηση και νομοθέτηση των ακόλουθων μέτρων:

(1)   Χορήγηση ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους εργαζόμενους όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, τουλάχιστον στο ύψος που νομοθετήθηκε πρόσφατα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

(2)   Χορήγηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27, παρ. 1 του Ν.4354/2015 και στους εργαζόμενους στις Ανεξάρτητες Αρχές που προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν ή προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται οποτεδήποτε μετά την έναρξη εφαρμογής του.

(3)   Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Άδειας.

Ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών κ. Διονύσης Λιναρδάτος έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Η μεγάλη συμμετοχή των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές στη σημερινή στάση εργασίας και στις παραστάσεις μας στο Υπουργείο Οικονομικών και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως  αποτελούν ένα ηχηρό μήνυμα διαμαρτυρίας για τη συνεχή συρρίκνωση των μισθών μας και προβάλλουν δυνατά τα δίκαια αιτήματά μας για αύξηση των απολαβών μας. Με το σημαντικό έργο που παράγουν καθημερινά και την αφοσίωσή τους στις Αρχές, οι εργαζόμενοι άξιζαν να διατύπωνε σήμερα το Προεδρείο της Ομοσπονδίας τα αιτήματά τους απευθείας στον κ. Αντιπρόεδρο της Κυβέρνησης και τον κ. Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών. Ελπίζουμε οι συναντήσεις μαζί τους να γίνουν τις επόμενες ημέρες, πρωτίστως όμως ζητούμε την άμεση νομοθέτηση αυξήσεων στους μισθούς μας ικανοποιώντας τα δίκαια αιτήματα που προβάλαμε με τις σημερινές κινητοποιήσεις μας. Οι δράσεις μας θα συνεχιστούν μέχρι την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων μας.»  

Από την ΟΕΑΑ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δελτίο Τύπου ΟΕΑΑ - 22/2/2023

H Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών έχει προκηρύξει στάση εργασίας στις Ανεξάρτητες Αρχές για την Πέμπτη 23 Φεβρουαρίου 2023 από ώρα 12:00 έως τη λήξη του ωραρίου καθώς και παραστάσεις διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Οικονομικών, Πανεπιστημίου 37, Αθήνα, την ίδια ημέρα, 23/2/2023, στις 13:00 και στην Αντιπροεδρία της Κυβερνήσεως, Ζαλοκώστα 10, Αθήνα, στις 14:00, με αίτημα τη χορήγηση μισθολογικών αυξήσεων στους εργαζόμενους στις Αρχές.

Οι απολαβές παραμένουν καθηλωμένες από την 1.1.2016, οπότε τέθηκε σε ισχύ το «ενιαίο μισθολόγιο», μέχρι και σήμερα, όγδοος χρόνος εφαρμογής του. Η καθήλωση, απόρροια στρεβλώσεων του μισθολογίου, έχει ως αποτέλεσμα σήμερα να έχουμε ένα πλαίσιο ανεπίκαιρων αμοιβών που δεν ικανοποιούν κανέναν, ούτε τους νέους ούτε τους παλαιούς εργαζόμενους στις Αρχές.

Σε πραγματικές τιμές οι απολαβές μέρα με τη μέρα συρρικνώνονται. Ο δείκτης τιμών καταναλωτή για το 2022 διαμορφώθηκε σε 9,6%, ενώ για το 2021 ήταν 1,2%  και για το 2023 εκτιμάται ότι θα ανέλθει περίπου στο 5%.  Οι μηνιαίες δόσεις των στεγαστικών δανείων έχουν αυξηθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω της μεγάλης ανόδου των επιτοκίων δανεισμού. Επιπλέον, ενώ σε πολλά Υπουργεία, έχει χορηγηθεί και στους νέους εργαζόμενους η προσωπική διαφορά για να μην υπάρχουν μισθολογικές ανισότητες μεταξύ νέων και παλιών εργαζομένων, εντούτοις, στις Ανεξάρτητες Αρχές δεν έχει υπάρξει αντίστοιχη συνολική νομοθέτηση.

Είναι αξιοσημείωτες η συνεχώς αυξανόμενη ροή εξόδου από τις Αρχές προσοντούχων και με μεγάλη εμπειρία εργαζόμενων, καθώς βρίσκουν πολύ καλύτερες μισθολογικές απολαβές εκτός των Αρχών και η δυστοκία στην εύρεση νέων εργαζομένων ανάλογων προσόντων για τη στελέχωση των Αρχών.

Ταυτόχρονα, παρατηρείται η συνεχής αύξηση, όλο και πιο απαιτητικών, αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στις Ανεξάρτητες Αρχές, τις οποίες καλούνται οι εργαζόμενοι σε αυτές να συνεχίσουν να διεκπεραιώνουν με τον ίδιο υψηλό επαγγελματισμό και τη μεγάλη αποτελεσματικότητα που τους διακρίνει.

Παρά τις σχετικές επισημάνσεις μας, δεν έχει αποκατασταθεί η συρρίκνωση του εισοδήματος των εργαζομένων στις Ανεξάρτητες Αρχές ούτε έχουν διαμορφωθεί μισθολογικά κίνητρα για να κρατήσουν οι Αρχές τους εργαζόμενους τους και να προσελκύσουν νέους, ούτε έχουν εξαλειφθεί οι μισθολογικές διαφορές μεταξύ νέων και παλιών εργαζομένων στις Αρχές, νομοθετώντας τη χορήγηση της προσωπικής διαφοράς και στους νέους. Οι Ανεξάρτητες Αρχές δεν συμπεριλήφθηκαν καν στις διατάξεις για τη χορήγηση του  Κινήτρου Επίτευξης Δημοσιονομικών Στόχων (Κ.Ε.Δ.Σ.) του πρόσφατου Ν. 4940/2022.

Ζητάμε από την Κυβέρνηση την άμεση υιοθέτηση και νομοθέτηση των ακόλουθων μέτρων:

(1)  Χορήγηση ειδικής πρόσθετης αμοιβής στους εργαζόμενους όλων των Ανεξάρτητων Αρχών, τουλάχιστον στο ύψος που νομοθετήθηκε πρόσφατα για την Επιτροπή Ανταγωνισμού.

(2)   Χορήγηση της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27, παρ. 1 του Ν.4354/2015 και στους εργαζόμενους στις Ανεξάρτητες Αρχές που προσλήφθηκαν ή μετατάχθηκαν ή προσλαμβάνονται ή μετατάσσονται οποτεδήποτε μετά την έναρξη εφαρμογής του.

(3)   Επαναφορά των Δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Άδειας.

Από το ΔΣ της ΟΕΑΑ

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δελτίο Τύπου Συλλόγου Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη - 14/2/2023

 

Η Ανεξάρτητη Διοικητική Αρχή Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί τον κατεξοχήν διαμεσολαβητικό θεσμό για την εξωδικαστική επίλυση των προβλημάτων κακοδιοίκησης και την τήρηση της νομιμότητας βαίνοντας πλέον προς την εικοσιπενταετή λειτουργία του, με θετικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία.

Η Αρχή μας έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των πολιτών με τη συνεχή διαμεσολάβηση για την προστασία των δικαιωμάτων έναντι της δημόσιας διοίκησης και τη διαφύλαξη της νομιμότητας. Σταδιακά ο Συνήγορος του Πολίτη έχει επιφορτιστεί με σημαντικά νέα καθήκοντα με την εμπλοκή του προσωπικού με δράσεις, όπως η διενέργεια πολυήμερων συνοδευτικών αποστολών κατά την επιτήρηση των αναγκαστικών επιστροφών των προσφύγων που εισέρχονται σε ευρωπαϊκό έδαφος, καθώς ο Συνήγορος του Πολίτη αποτελεί εθνικό μηχανισμό εξωτερικού ελέγχου επιστροφών. Απαιτείται η εμπλοκή των ειδικών επιστημόνων σε αυτοψίες και διενέργεια απαιτητικών ανακριτικών διαδικασιών και σύνταξη πορισμάτων, καθώς ο Συνήγορος του Πολίτη είναι εθνικός μηχανισμός για την πρόληψη των βασανιστηρίων και την κακομεταχείριση όπως και εθνικός μηχανισμός για τη διερεύνηση περιστατικών αστυνομικής αυθαιρεσίας. Τέλος νέα καθήκοντα για τη σύνταξη ετήσιων εκθέσεων παρακολούθησης προβλέπονται για την υλοποίηση της αρμοδιότητας ελέγχου της εφαρμογής στη χώρα του ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου για τα άτομα με αναπηρίες.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την αποτελεσματική πολυσχιδή δράση του ΣτΠ είναι το υψηλών προσόντων προσωπικό του που με επαγγελματισμό, ειδική εμπειρία και υψηλό αίσθημα ευθύνης ανταποκρίνεται στην καθημερινή άσκηση ιδιαίτερα απαιτητικών καθηκόντων. Tα αρμόδια δικαστήρια αλλά και τα όργανα επίλυσης διαφορών σε επίπεδο διοίκησης, άλλωστε, λαμβάνουν υπόψη τις πορισματικές παρεμβάσεις της Αρχής. 

Ωστόσο, παρά το θεσμικό ρόλο και τη λειτουργία που επιτελεί η Αρχή, ιδίως μετά την επιφόρτισή της με ειδικές αρμοδιότητες και παρά την  συνταγματική επιταγή (αρθ. 101 Α, 103 παρ.9 Σ) για την παροχή ειδικών εγγυήσεων στο προσωπικό των Ανεξάρτητων Αρχών, το προσωπικό της Αρχής, βρίσκεται σε μία διαρκή μισθολογική καθίζηση μετά την κατάργηση του προηγούμενου καθεστώτος ρύθμισης των αποδοχών μέσω ειδικού μισθολογίου και την ένταξή του στο Ενιαίο Μισθολόγιο.

Ιδιαίτερα δε, το ειδικό επιστημονικό της Αρχής που έχει προσληφθεί μετά το έτος 2017 υφίσταται ακραία μισθολογική ανισότητα, καθώς αμείβεται με δυσανάλογα κατώτερες αποδοχές σε σχέση με τους μέχρι 31-12-2017 υπηρετούντες συναδέλφους τους Ειδικούς Επιστήμονες, παρ’ ότι έχουν τα αντίστοιχα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, και ασκούν το αντίστοιχο διαμεσολαβητικό έργο και τα αντίστοιχα καθήκοντα και αρμοδιότητες ελεγκτικού χαρακτήρα της ευρείας δημόσιας διοίκησης που τους έχουν ανατεθεί. Λόγω της μισθολογικής υποβάθμισης ήδη νέοι ειδικοί επιστήμονες έχουν παραιτηθεί και αποχωρήσει και  είναι πλέον ορατός ο κίνδυνος η Αρχή να απογυμνωθεί από το έμπειρο υψηλού επιπέδου εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό της, και συναφώς να υποβαθμιστεί σοβαρά το έργο της.

Περαιτέρω, αλλαγές στο τρόπο λειτουργίας της Αρχής ως προς την εξυπηρέτηση των πολιτών ελλοχεύουν μέσω των νέων ψηφιακών εργαλείων τον κίνδυνο ενδεχόμενης μετατόπισης από τις κύριες αρμοδιότητες της διαμεσολάβησης προς μία γενικότερη παροχή πληροφοριών. Παράλληλα, η πρόσβαση του κοινού στα πορίσματα και τις παρεμβάσεις της Αρχής μέσω του βασικού εργαλείου δημοσιοποίησης (ηλεκτρονική σελίδα)  έχει περιοριστεί μόνο στην τελευταία διετία.  

Αποτελεί πάγιο αίτημα του Συλλόγου Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη η διαμόρφωση ενός νέου ειδικού μισθολογίου, με προβλεπόμενες αποδοχές ανάλογου επιπέδου των κατεχόμενων θέσεων και των ασκούμενων καθηκόντων ώστε να διασφαλίζεται ο θεσμικός ρόλος και η λειτουργική ανεξαρτησία της Αρχής με την προσέλκυση και παραμονή εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού υψηλών τυπικών και ουσιαστικών προσόντων και δεξιοτήτων για την επιτέλεση των ως άνω σύνθετων και απαιτητικών αρμοδιοτήτων της Αρχής. Μέχρι την διαμόρφωση νέου ειδικού μισθολογίου, η επέκταση χορήγησης της προσωπικής διαφοράς και στους νέους Ειδικούς Επιστήμονες που μετατάχθηκαν/ προσλήφθηκαν  στον Συνήγορο του Πολίτη μετά τις 31/12/2015 είναι το ελάχιστο που θα μπορούσε να δρομολογηθεί προς την κατεύθυνση της άρσης των απαράδεκτων μισθολογικών ανισοτήτων και της εφαρμογής της συνταγματικής αρχής "ίση αμοιβή για παρεχόμενη εργασία ίσης αξίας"(Σ. 22.1). 

Παρά τις κραυγές αγωνίας των εργαζομένων στην Αρχή και την ιδιαίτερη ανησυχία μας, με την αποστολή έγγραφων υπομνημάτων δεν εισακουστήκαμε από την ηγεσία των αρμοδίων Υπουργείων και δεν έχουν ικανοποιηθεί τα δίκαια αιτήματά μας και ιδίως η άρση της ακραίας μισθολογικής ανισότητας που υφίσταται μέρος του προσωπικό της Αρχής.

Για τους παραπάνω λόγους, προτιθέμεθα να εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας και καλούμε όλους τους συναδέλφους μας και των άλλων ανεξάρτητων αρχών να συμπράξουμε και να ενώσουμε τις φωνές μας, σε παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Εσωτερικών και στο Υπουργείο Οικονομικών στις 15-02-2023, προκηρύσσοντας παράλληλα τρίωρη στάση εργασίας μεταξύ των ωρών 12.00 με 15.00 μμ.

 

Σύλλογος Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη

Χαλκοκονδύλη 17, 104 32 Αθήνα

Στοιχεία επικοινωνίας:

Πρόεδρος:  Αθανασοπούλου Λία 6946854158

Αντιπρόεδρος: Γεωργοπούλου Μαρία 6948203878

Γραμματέας: Βοριά Πετρούλα 6974944428

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

  

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Δελτίο Τύπου Σωματείου Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Προστασίας Δεδομένων - 2/2/2023

Σωματείο Επιστημονικού Προσωπικού

Ανεξάρτητης Διοικητικής Αρχής Προστασίας

Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Κηφισίας 1-3, ΤΚ 115 23, Αθήνα

 Ανακοίνωση – Ψήφισμα

του Σωματείου του Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής Προστασίας Δεδομένων

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για τον εορτασμό της 17ης Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, το Σωματείο του Επιστημονικού Προσωπικού της Αρχής πραγματοποίησε παρέμβαση ενημερώνοντας το κοινό σχετικά με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα είναι μια προβεβλημένη δημόσια υπηρεσία, με κρίσιμο ρόλο στην διαφύλαξη ενός ατομικού δικαιώματος, της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, με κατοχύρωση στο Σύνταγμα και το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όμως ως υπηρεσία η Γραμματεία της Αρχής είναι εξαιρετικά μικρή, με λιγότερους από 30 ειδικούς επιστήμονες - ελεγκτές, ενώ το εύρος των αρμοδιοτήτων της Αρχής είναι πολύ μεγάλο, καλύπτει όλη την Ελληνική Επικράτεια ενώ εκτείνεται και πέρα από αυτή σε περιπτώσεις διασυνοριακών υποθέσεων. Περαιτέρω, το αντικείμενο της Αρχής έχει γίνει πολύ πιο απαιτητικό τα τελευταία χρόνια. Μία απόφαση της Αρχής είναι συχνά, το αποτέλεσμα επίπονων και χρονοβόρων ελέγχων που διενεργούμε εμείς, οι ειδικοί επιστήμονες. Εμείς αναλαμβάνουμε να συγκροτήσουμε το φάκελο και να προετοιμάσουμε τα σχέδια εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων και αποφάσεων, ενίοτε με κυρώσεις εκατομμυρίων ευρώ. Παράλληλα, οι ειδικοί επιστήμονες της Αρχής, παρακολουθούμε και συμμετέχουμε στη διαμόρφωση των εξελίξεων της προστασίας δεδομένων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με ενεργό συμμετοχή σε πάνω από 100 συνεδριάσεις ομάδων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Προστασίας Δεδομένων κάθε χρόνο, παρακολουθούμε τις τεχνολογικές εξελίξεις και τις επιχειρηματικές πρακτικές, αναλύοντας τις πιθανές επιπτώσεις για τα φυσικά πρόσωπα και μετέχουμε σε κοινές δράσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευθύνη του έργου μας είναι πολύ μεγάλη, καθώς, μεταξύ των άλλων, εκπροσωπούμε την Αρχή σε εθνικά, ευρωπαϊκά ή και διεθνή όργανα, αλλά και μεριμνούμε κάθε πράξη της Αρχής να είναι νομικά στέρεη και να έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικαστικές προϋποθέσεις που θα εξασφαλίσουν τα δικαιώματα όλων των εμπλεκομένων μερών.

Γι’ αυτό άλλωστε έχει προβλεφθεί ότι το προσωπικό που διεκπεραιώνει το επιστημονικό έργο της Αρχής έχει αυξημένα τυπικά προσόντα, τα οποία ήταν πάντα περισσότερα από αυτά που προέβλεπαν οι γενικές διατάξεις για το Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό. Για μια δεκαετία, από το 2010 έως το 2020 οι επιστήμονες της Αρχής στήριξαν τη λειτουργία της χωρίς καμία προσθήκη προσωπικού, παρά τις πολλές αποχωρήσεις και παραιτήσεις. Με μεγάλη πίεση και με τεράστιες καθυστερήσεις έγινε, τελικά εν μέσω πανδημίας, η πρόσληψη 13 νέων συναδέλφων, ώστε να επανέλθει ο αριθμός μας στα επίπεδα του 2008, αν και πλέον οι υποθέσεις της Αρχής είναι σχεδόν οι διπλάσιες από τότε και κάθε χρόνο αυξάνονται ραγδαία. Αλλά οι νέοι συνάδελφοι τι έχουν να αντιμετωπίσουν; Χωρίς καμία μισθολογική διαφοροποίηση, πολλοί από τους αρχικά επιλεγέντες δεν αποδέχθηκαν το διορισμό, ενώ όσοι τελικά προσλήφθηκαν, μάλλον το έκαναν με την ελπίδα ότι κάποια στιγμή οι αποδοχές θα βελτιωθούν. Ελπίδα που φαίνεται ότι είναι μάταιη, καθώς οι προτάσεις του Προέδρου της Αρχής για βελτίωση των αποδοχών των νέων συναδέλφων δεν φαίνεται να εισακούγονται.

Για αυτό και, κατόπιν Γενικής Συνέλευσης, αποφασίσαμε να περάσουμε σε πιο δυναμικές κινητοποιήσεις για να διεκδικήσουμε το αυτονόητο. Απαιτούμε άμεσα να δοθεί λύση για το μισθολογικό των ειδικών επιστημόνων της Αρχής, όπως έχει συμβεί ήδη σε άλλες αρχές και υπηρεσίες του Δημοσίου όπου έχει κριθεί ότι τα αυξημένα τυπικά προσόντα και η ευθύνη που συνεπάγεται η θέση των ειδικών επιστημόνων δικαιολογούν τη μισθολογική διαφοροποίησή τους. Απαιτούμε να αναγνωριστεί η ανάγκη για ειδική μισθολογική μεταχείριση των ειδικών επιστημόνων της Αρχής και να δρομολογηθεί οριστικά δίκαιη μισθολογική αντιμετώπιση, που θα εξασφαλίσει την ορθή λειτουργία της Αρχής, όπως επιβάλλει και ο Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων.

Για τους λόγους αυτούς, θα εντείνουμε τις κινητοποιήσεις μας προκειμένου να ικανοποιηθούν τα δίκαια αιτήματά μας. Ζητάμε την συμπαράσταση και την κατανόηση όλων για τυχόν δυσλειτουργίες που θα προκύψουν στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων. Το αίτημά μας όμως, δεν είναι «συντεχνιακό». Ειδικά στο σημερινό περιβάλλον της διαρκούς ψηφιοποίησης, η δίκαιη αντιμετώπιση του προσωπικού αυξημένων καθηκόντων και προσόντων είναι απαραίτητη ώστε να συνεχίσει η Αρχή να παράγει έργο υψηλής επιστημονικής αξίας, με αντικειμενικότητα και αποτελεσματικότητα, για να συμβάλει στη βελτίωση της προστασίας δεδομένων στη χώρα μας και στην Ευρώπη.

ΕκτύπωσηΗλεκτρονικό ταχυδρομείο

Περισσότερα Άρθρα...