Δελτίο Τύπου 26-6-2024

ΑΣΕΠ: ο μοναδικός θεσμικός εγγυητής της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στον δημόσιο τομέα

Η Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών σε συνέχεια αναιτιολόγητων και αβάσιμων επιθέσεων σε βάρος του ΑΣΕΠ επιθυμεί να υπενθυμίσει και να υπογραμμίσει ότι το ΑΣΕΠ αποτελεί τον μοναδικό θεσμικό εγγυητή των διαδικασιών πρόσληψης προσωπικού στον δημόσιο τομέα και για τον λόγο αυτό έχει κερδίσει την αναμφισβήτητη εμπιστοσύνη των υποψηφίων.

Το ΑΣΕΠ έχει καταξιωθεί στη συνείδηση των πολιτών ως η ανεξάρτητη αρχή που διασφαλίζει, σε όλο το διάστημα από την ίδρυσή του ως σήμερα, αδιάλειπτα, τις συνταγματικές αρχές της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας στις προσλήψεις προσωπικού. Οι δε εργαζόμενοι στο ΑΣΕΠ, εφαρμόζοντας χωρίς καμία παρέκκλιση τη σχετική νομοθεσία, συμβάλλουν καθοριστικά στην άσκηση των αρμοδιοτήτων της Αρχής και στην επίτευξη των στόχων της.

Σε αντίθεση με την παντελώς αστήρικτη επίθεση ότι δεν λειτουργεί, το ΑΣΕΠ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ και αυτό καταδεικνύεται, χωρίς καμία αμφιβολία, από τα αδιάσειστα στοιχεία των Ετήσιων Εκθέσεων των Πεπραγμένων του (βλ. https://info.asep.gr/annual-reports) καθώς και των πρόσφατων δράσεων του εντός του 2024.

Ο εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας ώστε να αξιοποιηθούν οι τεχνολογικές εξελίξεις στις διαδικασίες πρόσληψης στον δημόσιο τομέα δεν αποτελεί ευθύνη του ΑΣΕΠ καθώς δεν διαθέτει καμία νομοθετική αρμοδιότητα.

Η Ομοσπονδία δεν είναι αντίθετη στην εισαγωγή νομοθετικών διατάξεων με στόχο την αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για τη βελτίωση των διαδικασιών πρόσληψης στον δημόσιο τομέα. Ωστόσο, μας προκαλεί εύλογα απορία γιατί για την εισαγωγή τους επελέγη να προηγηθεί η αρνητική δημοσιότητα για τον θεσμό του ΑΣΕΠ; Σε κάθε περίπτωση σημειώνουμε ότι αδιαπραγμάτευτη προϋπόθεση αποτελεί η εισαγωγή των διατάξεων να μην θέτει σε κανένα κίνδυνο τη λειτουργία του ΑΣΕΠ ούτε την τήρηση των συνταγματικών αρχών της διαφάνειας, της αμεροληψίας και της αξιοκρατίας.

Το ΔΣ της ΟΕΑΑ