Νέος Μέλος της Ομοσπονδίας ο Σύλλογος Εργαζομένων στον Συνήγορο του Καταναλωτή

Καλωσορίζουμε στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών τον Σύλλογο Εργαζομένων στον Συνήγορο του Καταναλωτή. Ο Σύλλογος Εργαζομένων στον Συνήγορο του Καταναλωτή έγινε το 16ο Μέλος της Ομοσπονδίας, κατόπιν αίτησής του για εγγραφή σε αυτή, η οποία έγινε αποδεκτή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 1/2/2024.