Νέο Μέλος στην Ομοσπονδία ο Σύλλογος Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη

Καλωσορίζουμε στην Ομοσπονδία Εργαζομένων Ανεξάρτητων Αρχών τον Σύλλογο Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη.

Ο Σύλλογος Εργαζομένων στον Συνήγορο του Πολίτη έγινε το 13ο Μέλος της Ομοσπονδίας, κατόπιν της αποδοχής της αίτησής του για εγγραφή από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 22-7-2020. Πλέον όλοι οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι των εργαζομένων στις συνταγματικά κατοχυρωμένες ανεξάρτητες αρχές αποτελούν μέλη της Ομοσπονδίας.